Digitale kunst is een vorm van kunst die digitaal geproduceerd is en waarbij de computer een belangrijke rol speelt. Digitale kunst wordt ook wel interactieve kunst, multimediakunst of mediakunst genoemd. De voorstelling wordt in een teken- of schilderprogramma op het scherm gemaakt en uitgegeven op papier, als video of zelfs uitgeprint met behulp van een 3-dimensionale printer. Digitale kunst kan ook werk zijn dat geproduceerd is om met digitale apparatuur te bekijken, zoals webkunst en kan tevens een digitaal geproduceerde reproductie van een al bestaand kunstwerk zijn. Een digitale reproductie van een origineel kunstwerk wordt niet beschouwd als originele digitale kunst. Digitale kunst die geproduceerd is door middel van een teken- of schilderprogramma op de computer, een computerprent (C-print), wordt wel als een origineel beschouwd. Dit mits het geproduceerd is onder dezelfde strikte voorwaarden als traditionele grafiek. Dus de kunstenaar mag het werk uit een bepaalde serie niet meer bijdrukken als de editie van het werk volledig gedrukt is. Voorbeelden van digitale kunstenaars zijn: - David Hockney - Lieve Blancquaert - Martin Sjardijn - Peter Struycken. Een bekend voorbeeld van een lopend online (digitaal) kunstwerk is ‘Communimage’ van Calc en Johannes Gees. Zij zijn dit concept in 1999 gestart waarbij de bezoeker zelf afbeeldingen kan plaatsen aan een steeds groeiende lappendeken van afbeeldingen.

© Nick Ervinck

Er zijn geen producten die overeenkomen met de selectie.