Toegepaste kunst is kunst met een praktisch nut, een functie, zoals gebouwen, meubels, kleding, drukwerk en degelijke. Toegepaste kunst wordt ook wel gebruikskunst, decoratieve kunst of kunstnijverheid genoemd. Het begrip kunstnijverheid heeft met name betrekking tot ambachtskunst, zoals houtbewerken, boekbinden, keramiek en edelsmeden. Tot de Renaissance werd er geen onderscheid gemaakt tussen de ‘schone kunsten’ en de ‘toegepaste kunsten’. Gedurende de middeleeuwen was er geen verschil tussen kunstenaar en ambachtsman. Tijdens de Renaissance kwam dit onderscheid er steeds meer. Kunstenaars begonnen zich boven de ambachtslieden te plaatsen en streefden naar dezelfde status als die van een wetenschapper of filosoof. Mede door de opkomst van de fabrieksproductie kwam de echte scheiding pas in de achttiende en negentiende eeuw. Tot toegepaste kunsten worden gerekend: - architectuur - industriële vormgeving - interieurontwerp - grafische vormgeving - fotografie - modeontwerp – edelsmeedkunst. Bekende stromingen van toegepaste kunst zijn Jugendstil c.q. Art Nouveau, Art Deco en Bauhaus.

© Wallpaper, The Original Morris & Co

Er zijn geen producten die overeenkomen met de selectie.