Vanitassymboliek: een speciaal geschilderd stilleven dat is samengesteld uit voorwerpen die op de vergankelijkheid en kwetsbaarheid van dit leven duiden. Bijvoorbeeld een half opgebrande kaars, een schedel, een opengeslagen boek, een zandloper of half vergane bloemen en fruit. Dergelijke stukken worden ook wel ‘memento mori’ genoemd (latijn voor gedenk te sterven).

© Pieter Claesz

Er zijn geen producten die overeenkomen met de selectie.