Academische kunst

De academische stijl ontstond in de negentiende eeuw in Europese kunstacademies en universiteiten. Het begrip wordt met name gebruikt in verband met de Académie des Beaux-Arts, die in 1816 in Parijs werd opgericht na samenvoeging van de Académie royale de peinture et de sculpture (1648), de Académie de musique (1669) en de Académie royale d’architecture (1671). Studenten van de academie leerden het kunstenaarschap in een strikte volgorde en naar strikte regels. Het grootste gedeelte van de opleiding mochten de studenten alleen tekenen, pas aan het eind van de opleiding kwam het schilderen aan bod. De studenten leerden te kijken naar oude meesters en kopieerden de klassieke werken uit de Oudheid. Deze klassieke, realistische vormentaal is terug te zien in kunstwerken van de academische stijl.

© Michel-Martin Drolling

Er zijn geen producten die overeenkomen met de selectie.